Сатанівська територіальна громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

Дата: 14.11.2018 11:55
Кількість переглядів: 784

Фото без опису

Ознайомитись з проектом можна за посиланням

Виконавчий комітет Сатанівської селищної ради відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення Сатанівської селищної ради «Про затвердження Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради»


Стислий зміст регуляторного акта
         Регуляторний акт розроблений відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Строк дії регуляторного акта необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.
Спосіб оприлюднення регуляторного акта –офіційний веб-сайт Сатанівської об’єднаної територіальної громади.
Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись безпосередньо у приміщенні Сатанівської селищної ради (смт Сатанів, вул.Бузкова, 135Ж ) щоденно з 08:00 до 17:00, тел.: 42 2 96.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: смт Сатанів, вул.Бузкова, 135Ж.

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Сатанівської селищної ради «Про затвердження Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151) та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного місяця.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Останнім часом на адресу Сатанівської селищної ради та виконавчого органу Сатанівської селищної ради  надходить значна кількість звернень від громадян, громадських організацій та інших суб’єктів господарювання з приводу необхідності спрощення процедури надання в оренду нежитлових приміщень комунальної власності та перегляду орендних ставок за користування зазначеними приміщеннями.

Надання в оренду комунального майна регулюється Законом України «Про оренду державного і комунального майна» .

Слід зазначити, що частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що органи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до їх відання.

Статтею 23 Господарського кодексу України встановлено, що органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених Конституцією України, законами про місцеве самоврядування та іншими законами, що передбачають особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, іншими законами.

З огляду на викладене та з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, та врегулювання правових відносин у сфері оренди комунального майна розроблено проект рішення Сатанівської селищної ради «Про затвердження Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради» (далі – проект рішення).

Таким чином, проблема – необхідність вдосконалення процедури надання в оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради.

 

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту рішення:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Запропонованим  проектом нормативно-правового акту визначається порядок та регулюються відносини у сфері оренди комунального майна територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради, у відповідності з чинним законодавством України.

ІІ. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання пропонується усунути недоліки процедури надання в оренду комунального майна територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Метою прийняття запропонованого проекту рішення є спрощення процедури передачі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради в оренду, прискорення укладання договорів оренди та збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди.

Головною ціллю є впорядкування правових відносин у сфері оренди комунального майна об’єднаної територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

1.Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

(Альтернатива 1)

 

рішення не приймалося

Обраний спосіб

(Альтернатива 2)

 

Прийняття проекту рішення Сатанівської селищної ради «Про затвердження Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради» дозволить вирішити існуючу проблему на території Сатанівської об’єднаної територіальної громади.

 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Зменшення надходжень до бюджету Сатанівської селищної ради

Альтернатива 2

Збільшення ефективності використання комунального майна об’єднаної територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради, збільшення надходження коштів до бюджету Сатанівської селищної ради

Не передбачаються

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень витрат на оренду, що призведе до скорочення кількості договорів оренди та підвищення цін, а отже до зменшення доступності послуг, які надаються суб’єктами господарювання – орендарями комунального майна

Альтернатива 2

Вирішення проблеми на території населених пунктів Сатанівської селищної ради

Не передбачаються

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачаються

Залишається високий рівень витрат на оренду

Альтернатива 2

Спрощення процедури передачі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради в оренду, прискорення укладання договорів оренди, зменшення витрат на оренду

Не передбачаються

 

IV. Вибір найбільш оптимального

альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є видання зазначеного регуляторного акту.

Обраний спосіб відповідає діючому законодавству, зокрема, статтям 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Оскільки визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

 

Альтернатива 2

4

Оптимальний варіант збалансування інтересів держави, громадян (мешканців та гостей міста Києва) та суб’єктів господарювання

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не передбачаються

Зменшення ефективності використання комунального майна територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради, зменшення надходжень до бюджету, матеріальні збитки усіх сторін

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана, не враховує інтереси жодної із сторін

Альтернатива 2

Забезпечено баланс інтересів держави, громадян (мешканців та гостей населених пунктів Сатанівської селищної ради) та суб’єктів господарювання

Не передбачаються

Досягнення цілі прийняття регуляторного акта, а також реалізація належним чином владних повноважень, оптимальне врахування інтересів кожної із сторін

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Аргументи для переваги відсутні

Відсутні.

Альтернатива 2

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема

справляє вплив.

У разі зміни зовнішніх факторів відповідний регуляторний акт може бути переглянутий

 Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства, а також дозволить впорядкувати правові відносини між Сатанівською селищною радою та з суб’єктами господарювання із врахуванням інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Видання запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, який передбачає затвердження  Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради, Методики розрахунку орендної плати за майно населених пунктів Сатанівської селищної ради, Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради, яке передається в оренду та Типового договору про передачу комунального майна об’єднаної територіальної громади населених пунктів Сатанівської селищної ради, а саме:

Зазначеним проектом регуляторного акта передбачається спрощення процедури передачі майна комунальної власності населених пунктів Сатанівської селищної ради в оренду, прискорення укладання договорів оренди та збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта – рішення Сатанівської селищної ради «Про затвердження Положення про оренду комунального майна населених пунктів Сатанівської селищної ради», аналіз регуляторного впливу до нього розміщені на офіційному веб-сайті Сатанівської об’єднаної територіальної власності в Новинах для обговорення та отримання пропозицій та зауважень від зацікавлених фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету Сатанівської селищної ради.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Регуляторний акт набирає чинності з моменту його прийняття.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

  • розмір надходжень до бюджету Сатанівської селищної ради, що пов’язані з дією акта;
  • кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта;
  • кількість звернень до Сатанівської селищної ради .

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (із змінами від 16.12.2015 № 1151).

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне відстеження – через рік з дня набрання чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження – суб’єкти господарювання, які задіяні у реалізації регуляторного акта.

 

Секретар селищної ради                                                            Бандило Л.В.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь